Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods

IEC Corrigendum

Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: Fachgrundspezifikation - Allgemeine Anforderungen und Messverfahren

Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 1: Spécification générique - Exigences générales et méthodes de mesure

Radiofrekvenčni konektorji - 1. del: Rodovna specifikacija - Splošne zahteve in merilne metode - Popravek AC

Ta del standarda IEC 61169, ki je rodovna specifikacija, se nanaša na radiofrekvenčne konektorje za radiofrekvenčne prenosne vode, ki se uporabljajo v telekomunikacijski, elektronski in podobni opremi. Zagotavlja podlago za področne standarde, ki se uporabljajo za posamezne tipe konektorjev. Namenjen je določitvi enotnih konceptov in postopkov v zvezi s: – terminologijo; – standardnimi vrednostmi in značilnostmi; – preskusnimi in merilnimi postopki v zvezi z električnimi, mehanskimi in podnebnimi lastnostmi; – klasifikacijo konektorjev glede na podnebne preskusne postopke, ki vključujejo temperaturo in vlažnost. Preskusne metode in postopki iz tega standarda so namenjeni preskušanju sprejemljivosti ter homologacijskemu preskušanju.

General Information

Status
Published
Publication Date
18-Feb-2016
Current Stage
6060 - Document made available
Due Date
19-Feb-2016
Completion Date
19-Feb-2016

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
EN 61169-1:2014/AC:2016
English language
3 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: Fachgrundspezifikation - Allgemeine Anforderungen und MessverfahrenConnecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 1: Spécification générique - Exigences générales et méthodes de mesureRadio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods33.120.305)RF connectorsICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 61169-1:2013/AC:2016-02SIST EN 61169-1:2014/AC:2016en01-maj-2016SIST EN 61169-1:2014/AC:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 61169-1:2014/AC:2016
EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM EN 61169-1:2013/AC:2016-02
February 2016
ICS 33.120.30 English Version

Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods (IEC 61169-1:2013/COR1:2016)

Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 1: Spécification générique - Exigences générales et méthodes de mesure (IEC 61169-1:2013/COR1:2016)

Hochfrequenz-Steckverbinder - Teil 1: Fachgrundspezifikation - Allgemeine Anforderungen und Messverfahren

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.