Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws (IEC 62841-3-9:2014/COR2:2016)

IEC Corrigendum

Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen - Sicherheit - Teil 3-9: Besondere Anforderungen für transportable Gehrungskappsägen

Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 3-9: Exigences particulières pour les scies à onglets transportables

Elektromotorna ročna orodja, prenosna orodja ter stroji za trato in vrt - Varnost - 3-9. del: Posebne zahteve za prenosne zajeralne žage - Popravek AC (IEC 62841-3-9:2014/COR2:2016)

Standard se uporablja za prenosne zajeralne žage z nazobčanim rezilom za rezanje lesa in podobnih materialov, plastike in barvnih kovin, razen magnezija, katerih premer rezila je manjši od 360 mm in so v nadaljnjem besedilu poimenovane zgolj žaga ali orodje. Ta standard se ne uporablja za zajeralne žage, namenjene rezanju drugih materialov, kot so magnezij, jeklo in železo. Ta standard se ne uporablja za zajeralne žage s samodejnim podajalnikom.

General Information

Status
Published
Publication Date
02-Oct-2016
Technical Committee
Current Stage
6060 - National Implementation/Publication (Adopted Project)
Start Date
28-Sep-2016
Due Date
03-Dec-2016
Completion Date
03-Oct-2016

RELATIONS

Buy Standard

Corrigendum
SIST EN 62841-3-9:2016/AC:2016 - obvaljen brez CLC-dokumenta
English language
1 pages
sale 10% off
Preview
sale 10% off
Preview

e-Library read for
1 day

Standards Content (sample)

2003-01.Slovenski inštitut za standardizacijo. Razmnoževanje celote ali delov tega standarda ni dovoljeno.&25Elektrische motorbetriebene handgeführte Werkzeuge, transportable Werkzeuge und Rasen- und Gartenmaschinen - Sicherheit - Teil 3-9: Besondere Anforderungen für transportable GehrungskappsägenOutils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 3-9: Exigences particulières pour les scies à onglets transportablesElectric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws (IEC 62841-3-9:2014/COR2:2016)25.140.20Electric tools25.080.60Strojne žageSawing machinesICS:Ta slovenski standard je istoveten z:EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09SIST EN 62841-3-9:2016/AC:2016en01-november-2016SIST EN 62841-3-9:2016/AC:2016SLOVENSKI

STANDARD
SIST EN 62841-3-9:2016/AC:2016
IEC 62841-3-9:2014/COR2:2016 – 1 –

 IEC 2016 INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE ____________

IEC 62841-3-9 Edition 1.0
2014-08

ELECTRIC MOTOR-OPERATED HAND-HELD TOOLS, TRANSPORTABLE TOOLS AND LAWN AND GARDEN MACHINERY – SAFETY – Part 3-9:

...

Questions, Comments and Discussion

Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.